Doubravice a okolí

Poblíž Doubravic se nachází spousta zajímavých míst, ve kterých můžete trávit volný čas.

V bezprostředním okolí se nachází síť cyklostezek, kterou můžete dojet např. k několika rekreačním písníkům nebo do Lázní Bohdaneč, ale i do mnohem vzdálenějších lokalit. Zastavme se nejprve u Lázní Bohdaneč.

První písemná zmínka o Bohdanči je z roku 1264, kdy král Přemysl Otakar II. dává ves zvanou villa Bohdanitz připsat svému družiníkovi, vojáku Stironovi. Osada vznikla již dříve, jméno Bohdaneč vzniklo podle odborné literatury z osobního jména Bohdan. Roku 1343 je zaznamenán spor mezi občanem Křížem a bohdanečským farářem, který vyvrcholil rvačkou, při níž byla rozbita oltářní deska. Ve 14. století patřil Bohdaneč pánům z Cimburka, podací právo ke kostelu a faru měli v letech 1366–1421 mniši z benediktinského kláštera v Opatovicích nad Labem, kteří však odešli do exilu ve Slezské Středě. Bohdaneč se s klášterními statky tak získal roku 1436 císař Zikmund a dal je do zástavy. 8. ledna 1491 panství za 33 tisíce kop grošů pražských koupil Vilém II. z Pernštejna. Jeho vláda znamenala pro Bohdaneč dobu největšího rozkvětu. Obci byla udělena různá významná privilegia, rozkvetl obchod a řemeslná výroba. Nejvýznamnějším počinem pana Viléma bylo založení rybničního hospodářství, jehož byl Bohdaneč střediskem. Dodnes je z tohoto hospodářství zachováno a nadále udržováno 44 rybníků.

Jak už název města prozrazuje, nachází se v něm lázně, které se zaměřují na léčbu pohybového ústrojí. Využijí je pacienti s artrózou kloubů, bolestmi zad, s revmatoidní arthritidou, osteoporózou, Bechtěrevovou nemocí nebo pacienti po ortopedických operacích, operacích páteře a úrazech pohybového ústrojí.

Pokud se vydáte na opačnou stranu, můžete dojet k překrásnému hradu Kunětická hora, kde se v 70. letech natáčel kultovní seriál Arabela.

Archeologické průzkumy zařazují nejstarší hradní stavbu na vrcholu Kunětické hory do druhé poloviny 14. století. Za husitských válek se stává důležitým opěrným místem hejtmana Diviše Bořka z Miletínka, pozdějšího vůdce vítězné panské jednoty v bitvě u Lipan.

Roku 1491 hrad kupují Pernštejnové, nejvýznamnější majitelé Kunětické hory. Za jejich éry dochází nejen k zásadní přestavbě celého hradního komplexu, ale i proměně nedalekých Pardubic a k vybudování rozsáhlé rybniční soustavy v okolí. Na vrcholu osamoceného kopce vulkanického původu vzniká na přelomu 15. a 16. století majestátní dvouvěžový hrad s propracovaným systémem opevnění, zahrnujícím mimo jiné šest strážních bran a tři rondely. Po odchodu Pernštejnů se význam hradu zmenšuje a jeho pád korunuje postupující švédské vojsko na sklonku třicetileté války. V dalších staletích Kunětickou horu ohrožovalo průmyslové lámání kamene, které bylo zastaveno až na počátku 20. století (za hrad intervenovali třeba Mikoláš Aleš nebo Alois Jirásek). Po první světové válce byly zahájeny ambiciózní záchranné práce pardubického Muzejního spolku podle projektu architekta Dušana Jurkoviče.

Dnes je Kunětická hora národní kulturní památkou, nabízí několik prohlídkových okruhů s množstvím expozic a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům Pardubického kraje.

© Copyright bidlivdoubravicích 2020

Nahoru

Tomuto webu dodal šťávu: