Zahradní domky

Vážení klienti, s ohledem na množící se dotazy, připomínáme pravidla týkající se výstavby doplňkových (doprovodných) staveb na Vašich pozemcích v lokalitě. Na pozemky u lesa se vztahují tato pravidla:

Tato část je ze schvalované územní studie Doubravice, odsouhlasené Odborem hlavního architekta magistrátu Pardubice. a týká se celé lokality Zelených Doubravic

  • doplňkové stavby na pozemcích domů:
  • objekty staveb (samostatně stojící a přistavěné) s funkcí doplňkovou ke stavbě hlavní (např. přístřešky pro parkování, garáže, dílny, sklady, pergoly, altány, apod.)
  • jejich architektonický výraz bude respektovat znaky hlavního objektu (např. materiálové provedení, barevnost, sklon střechy) a budou v souladu s charakterem lokality
  • doplňkové stavby nelze umístit před uliční čáru
  • doplňkové stavby lze umísťovat tak, aby byla možná údržba ze všech stran, v souladu s Vyhláškou 501/2006 Sb. Na hranici pozemku lze umístit doplňkovou stavbu výjimečně, po projednání se stavebním úřadem

Na území přírodní památky jsou krajským úřadem stanovena následující omezení, tato část se týká parcel u lesa (domy č. 1-18):

  • na území PP v pásu mezi OP lesa, a hranicí EVL a PP, tj. do vzdálenosti cca 17,5 m za každým domem - jsou možné doprovodné drobné stavby, zejména:
  • skleníky do 40 m2 zastavěné plochy;
  • stavby do 25 m2 zastavěné plochy (odpočivného, hospodářského charakteru, altány, zahradní domky, zahradní sklady);
  • bazény do 40 m2 zastavěné plochy;
  • přístřešky do 40 m2 zastavěné plochy (výšky do 4,0 m - kůlny, dřevníky,
sauny, zahradní chatky)

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.